persoonlijke begeleiding

Of anders gezegd: privé-training. De trainer/coach helpt om competenties optimaal te ontplooien of om nieuwe competenties te verwerven.

De pluspunten:

 • een optimalisatie van de aanwezige vaardigheden 
 • het verwerven van nieuwe competenties in een veilig klimaat 
 • een persoonlijke aanpak in stappen waardoor zelfmotivatie wordt versterkt
 • het ontdekken van de eigen capaciteiten en de optimale inzet ervan 

Wanneer is persoonlijke begeleiding nodig?

 • als voorbereiding op een nieuwe uitdaging
 • bij analyse van van conflictsituaties
 • als voorbereiding tot oplossing van conflictsituaties 
 • als antwoord op individuele noden of doelstellingen

Hoe gaan wij te werk?

 • opmaak van een actuele analyse 
 • vastleggen van het gewenste resultaat
 • omzetten in een traject  
 • inplannen van tussentijdse evaluaties
 • opmaak van een eindevaluatie met overzicht van de sterke punten
 • en een duidelijk overzicht van de aandachtspunten