Management begeleiding

Hier gaat het over het competenter maken van de leidinggevende, dit met oog op het succesvoller aansturen van de medewerkers. 

De pluspunten: 

  • tijdwinst door het één op één werken 
  • accent op persoonsgebonden situaties van de manager
  • een veilig leerproces in stappen

Wanneer is persoonlijke begeleiding nodig?

  • om duidelijker te communiceren
  • om het team achter zich te krijgen
  • om medewerkers blijvend te motiveren
  • om afwijkingen op de juiste manier aan te pakken

Hoe gaan wij te werk?

  • in kaart brengen van de actuele situatie
  • opstellen van een verbeterplan + bepalen van prioriteiten
  • stapsgewijze uitvoering en evaluatie