Business Coaching

Het gaat hier over het optimaliseren van de werking van het bedrijf in zijn geheel, of van een afdeling in het bijzonder.

De pluspunten:
  • geen storing in de werking van het bedrijf
  • neutrale waarnemers maken een neutrale analyse
  • ervaring van 'buiten de firma'

Wanneer is business coaching nodig?

  • als steun bij 'change management', met focus op het te bereiken doel
  • om de samenwerking tussen de afdelingen te optimaliseren
  • om 'stoorzenders' in een organisatie te dectecteren en aan te pakken 

Hoe gaan wij te werk?

  • neutrale analyse door mensen met ervaring in het bedrijfsleven
  • opstellen van een plan van aanpak met bepaling van prioriteiten
  • tussentijdse evaluaties en bijsturing

Vind hier een coach